Nové typy pracovních příležitostí a příklady různých forem sebezaměstnání anebo komunitních projektů přispívajících k uplatnitelnosti a zaměstnanosti pro inspiraci z ČR i zahraničí:

Česká republika:

Péče o krajinu a práce v zemědělství:

▪      Odborník na pokročilou péči o krajinu: pracovník vhodný pro tuto činnost potřebuje být citlivý k přírodě. Odborné zaškolení poskytne vzdělávací kurz k problematice invazí, k hospodaření s vodou v krajině, zachování biologické rozmanitosti atp. Jde o novou pozici, která může vznikat na obcích ve spojení s pozici koordinátora VPP. Obce se často zaměřují pouze na údržbu intravilánu, tato pozice rozšiřuje péči o krajinu o bezprostřední okolí obcí. Zásahy do krajiny jsou jak drobného, pravidelného charakteru, tak i jednorázové větší zásahy, které obce potřebují jednou za čas. Pro druhý typ činností může vzniknout pracovní četa, kterou bude sdílet více obcí v rámci MAS/mikroregionu. Zaškolení je možno zajistit prostřednictvím kurzu o. p. s. Chaloupky:
http://www.chaloupky.cz/cs/1-ukoncene-projekty-priroda-do-parku-zahrad-a-krajiny.html

▪      Silezika Jesenicko

Nevládní nezisková organizace Silezika se převážně zabývá vytvářením pracovních příležitostí při krajinotvorných pracích. Pokouší se uplatnit místní nezaměstnané při zakládání a údržbě biotopů v širokém významu. Velkou pozornost věnuje zadržování vody v krajině a vytváření drobných vodních ploch v krajině. V menší míře se soustřeďuje na založení sadů a liniových společenství na území okresu.
http://silezika.org/uvod-2

▪       Drobné údržbové/ zahradní/ domácí práce: posekání zahrady, naštípání dřeva, drobné stavební, instalatérské práce, např. jak to nabízí občanské sdružení Levisticum: http://www.levisticum.cz/sluzby.php
 

▪      KPZ - komunitou podporované zemědělství: Komunitou podporované zemědělství vytváří poptávku po existenci drobných rodinných farem, které hospodaří s ohledem na životní prostředí. Zemědělci nevyrábějí potraviny pro anonymní trh s nestabilními cenami, ale pro konkrétní lidi ve svém okolí, kteří je respektují jako důležité členy místního společenství. 

▪      co jde z webu Ekologického institutu Veronika: http://www.veronica.cz/?id=538

▪      kdo poradí: http://www.kpzinfo.cz/kontakt

▪       WOOF znamená World Wide Opportunities on Organic Farms neboli „celosvětově příležitosti na ekologických farmách“.  Jedná se o dobrovolnickou síť spojující farmy, rodinná hospodářství a zahradnictví, která hledají dobrovolníky na dočasnou výpomoc. V rámci zaměstnanosti se dá říci, že WWOF pomáhá malým zemědělcům v rozjezdu a v době sezonních prací, takže se nepřímo podílí na vytváření pracovních míst a hlavně na rozvoji drobného zemědělství. http://www.wwoof.cz/

Sociální oblast a volnočasová péče o děti

▪      Senior taxi: jde o levnou dopravu pro seniory, dotováno městem. Postupně vzniklo jako alternativa příspěvku na dopravu, který město dříve poskytovalo:
Model z Moravského Krumlova je popsán zde: http://www.mkrumlov.cz/download/aktuality/13771556325215ba3024ceb.pdf

▪      Terénní práce -  Streetwork - pro děti a mládež v nákladním autě: do sociálně vyloučených lokalit v západních Čechách a na Vysočině začala od dubna 2014 vyjíždět dvě vozidla, přestavěná na nízkoprahové kluby:
http://www.nvf.cz/clanky/terenni-prace-v-nakladnim-aute
a související obchod http://www.restartshop.cz/

▪      Animátor ve volnočasovém klubu pro děti a mládež
Animátor může být zaměstnán např. na obci, vytváří volnočasové programy pro děti i mládež v daném místě. Může jít o sdílenou pozici pro několik sousedních obcí. Ideální během období prázdnin, kdy rodiče ocení jakoukoliv možnost, jak děti zabavit. Pro obce, které pracují s VPP, může jít o atraktivní alternativu k již zaběhnutým činnostem.

Místní rozvoj a turistický ruch

▪      Samoobslužný lesní bar Jesenicko: jde o bar u lesní trasy, kde nikdo neobsluhuje ani neinkasuje. Sami si tu uvaříte čaj nebo na ohni opečete špekáčky. Za konzumaci sami zaplatíte do železné pokladničky.
https://lesnibar.wordpress.com/about/
http://extrastory.cz/samoobsluzny-lesni-bar-je-v-cesku-zazrak-chcete-vedet-jak-si-cesi-vedou-v-testu-poctivosti.html

https://www.youtube.com/watch?v=q00SPJ8ZwN8

https://www.youtube.com/watch?v=xCRKkANu8xA

 

▪      Trvalý orientační běh: jde o turistickou zajímavost:
Centrum orientačních sportů má za cíl přiblížit přírodu lidem a lidi přírodě. Zve do novohradských lesů, kde lze navštívit les netradičně - cestou necestou. S pomocí speciální mapy, kterou využívají příznivci orientačních sportů, se můžete dostat do míst, kam by Vás běžné putování lesem asi nezavedlo.
http://www.tjobcb.cz/centrumos/

▪      Nedělní škola řemesel v obci Stránské:
Obec Stránské pořádá kurzy řemesel, kde se kdokoli může naučit spřádat vlnu na kolovratu, tkát na stavu, péci chléb v opravdové zděné peci, vyrobit z mléka sýr či tvaroh anebo uplést košík:
http://www.stranske.websnadno.cz/Kurzy-remesel.html

▪      Sdružení Neratov

Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Na počátku obnovy místa byl příchod kněze Josefa Suchára, který se stal hybatelem jeho proměny.   

http://www.neratov.cz/o-nas2/historie-sdruzeni-neratov/

http://www.neratov.cz/nase-sluzby/

Odpady jako zdroj

▪      Projekt Kudlanka spojuje kreativní lidi, kteří se snaží dát druhou šanci opuštěným věcem. Recyklaci a transformaci autoři projektu vnímají jako přístup k životu. Koncept odpady jako zdroj ukazuje možnosti, jak využít nepotřebné věci jiným způsobem. Jde o výrobu a prodej věcí z recyklovaných materiálů, zde např. vizitek z tetrapacku, modelů oblečení z vyřazených starých šatů atp. https://www.facebook.com/kudlankacom

▪      Zdrojovna je recyklační dílna, která umožňuje měnit staré či rozbité věci (určené k likvidaci) na něco nového, užitečného. Cílem projektu je předcházet vzniku odpadu a umožnit staré věci opravovat nebo přetvářet v něco jiného a posílat znovu do oběhu. Zároveň nabízí veřejnosti možnost si pod odborným vedením něco opravit nebo vyrobit a dozvědět se, jak šetrněji zacházet s materiály. http://www.zdrojovna.cz/
 

▪      Značku FOREWEAR nesou produkty vyrobené z nepotřebného oblečení. Projekt podporuje recyklaci a dlouhodobé využívání materiálů. Tým FOREWEAR sbírá staré oděvy na veřejných nebo firemních sbírkách, třídí je a předává na další využití. Zachovalé oblečení putuje k lidem v nouzi (například klientům Sue Ryder nebo občanského sdružení Borůvka) a zbytek textilu se zpracovává na netkanou textilii, ze které klienti chráněných dílen šijí nové výrobky – obaly na sešity, pouzdra na telefony, tablety apod.

http://www.forewear.cz/

 

Komunitní rozvoj a podnikání

▪      Družstvo Konzum (jako člen skupiny COOP) z Ústí nad Orlicí je mimo jiné také členem Místní akční skupiny Orlicko. Cílem družstva je lepší život pro komunitu členů a posilování regionálního uvědomění, družstvo usiluje o to být nejlepším a trvalým dodavatelem kvalitních - primárně regionálních - potravin pro rodiny členů a zajišťuje potravinovou obslužnost členů i v nerentabilních menších obcích: http://www.konzumuo.cz/.

▪      Lets Jesenicko
LETS (local exchange trading systems) je alternativní ekonomický (resp. obchodní) systém, který má za cíl napomoci místnímu obchodování. Tvoří ho skupina lidí, kteří k obchodování mezi sebou nepoužívají normální měnu (např. koruny), ale měnu vlastní, takovou, kterou si sami vytvořili. Může jít i o místní systém výměnného obchodu.

Příklad z Jesenicka: http://www.rozletse.cz/index.php/lets-v-cr

▪       Komunitní vzdělávání/ komunitní školy

Komunitní vzdělávání zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby. Komunitní školy jsou pak ty školy, které provozují vzdělávání za pomoci zapojení místní komunity. Komunitní vzdělávání je výzva pro různá společenství, spolky, organizace i firmy stát se aktivními partnery ve vzdělávání. Přivádí je dohromady, sbližuje je a dává možnost popsat problémy, které je trápí, přemýšlet o nich, řešit je.

      http://www.komunitniskoly.cz/

▪      BEC družstvo Šumperk

BEC družstvo pomáhá klientům identifikovat, utvářet a realizovat zásadní změny, které zlepšují podnikatelskou výkonnost především ve venkovském prostoru. Jde o formu družstevního inkubátoru, kde klienti prakticky poznávají výhody/ úskalí družstevnictví.  
http://www.bec-coop.cz/uvod

▪      Projekt Centra sociálně orientovaných inovací je zaměřen na využití inovací ve venkovských regionech vedoucích k nalezení především vhodných forem podpory (sebe)zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce. Projekt přináší řadu zahraničních zkušeností, viz Katalog:

http://www.centruminovaci.cz/katalog_inovaci

▪      DIY - řemeslný inkubátor
DIY je dílna „udělej si sám“.  Vytváří prostor rozdělená na pracovní místnosti dle typu práce - práce se dřevem, práce s kovy, nátěry a dokončování, garáž pro opravu motorek a menších automobilů a místnost pro umělecké činnosti a ruční práce. Každý prostor je vybaven potřebným nářadím a zařízením pro práci s příslušným materiálem. Každý si tam může přijít vyrobit třeba poličku, vždycky je přítomen řemeslník, který poradí, jak na to a pomůže. Platí se hodinová sazba za využití: http://www.diypraha.cz/CZ/how-it-works/

▪      Levandulová farma:
Mladí manželé pěstují levanduli pod Řípem. Prozatím při zaměstnání. Přitom už přemýšlejí o levandulovém medu anebo o destilaci levandulové esence, která je vhodná do svíček, kosmetiky nebo olejů. Na její výrobě by rádi spolupracovali s některou lokální firmou. Již dnes spolupracují s roudnickou cukrárnou Dortletka, protože levandule je vynikající ve sladké kuchyni. Manželé se chtějí spojit s lidmi z regionu, kteří svému řemeslu rozumí. Díky levanduli a farmářským trhům, kde ji prodávají, se setkávají se spoustou skvělých a šikovných lidí.
http://www.levandulepodripem.cz

 

Společenská odpovědnost firem: CSR 2.0
Společenská odpovědnost firem, která je nově zaměřena tvorbu sdílené hodnoty pro společnost i komunitu:

▪      Příklad společensky prospěšného networkingu (Social Impact Networking) 

Jde o spolupráci společensky prospěšného podniku Kokoza, společnosti Eco Salon Rolland a charitativního projektu Girls&Business. Cílem je rozvíjet jak komunitní život skrze městské zahradničení, tak především pomáhat matkám bez domova, které se ocitly v nouzi.

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/415/reditele-firem-vybudovali-komunitni-zahradu-v-azylovem-domu-pro-matky-s-detmi/

Další autorské projekty anebo výrobci představující nové možnosti sebezaměstnání/ uplatnění v místě:

▪      Grand Gardening využívá zahradničení jako terapii pro seniory.

Domovy pro seniory mají často venkovní prostory, které je možné transformovat do terapeutické zahrady. Zahradní terapii si lze jednoduše představit jako asistované zahradničení s terapeutem/zahradníkem. Kromě květin a zeleniny lze pěstovat třeba bio bylinky s příběhem, které je možné prodat. Terapie se pak stává výdělečnou činností.

http://bec-coop.cz/grand_gardenbr_ondrej_jahoda

http://www.domovseniorupt.cz/file.php?nid=3388&oid=3427239
http://socialimpactaward.cz/project/grand-garden/

▪      Farmingterapie jako součást zooterapie je v ČR využívána v některých domovech seniorů.  Jde o aktivity a terapie za asistence různých druhů zvířat, kdy se využívá kontaktu a interakce s hospodářskými zvířaty včetně péče, jejich ošetřování a chovu. Součástí je též léčba prací na farmě. Farmingterapie využívá pozitivní interakci mezi člověkem a zvířetem (ovce, kozy, králíci, lamy, poníci, osli, slepice, aj.). Farmingterapie má své místo v komplexní rehabilitační péči. V terapii prací na farmě existují dvě varianty. V prvním případě pečují klienti o zvířata doma nebo v ústavech, druhá předpokládá možnost klientů za zvířaty dojíždět na farmu. Jako odměnu si mohou klienti odnášet jak pocit z dobře vykonané práce, tak i výdělek ve formě peněz.  Terapeutické farmy ve světě jsou lidmi často vyhledávány jako prostředí, kde se lidé mohou vracet k základním lidským hodnotám v přirozeném životním prostředí.

▪      Ironing Ladies - paní na žehlení: projekt pomáhá ženám, které nemohou najít práci, protože jsou z různých důvodů vázány na domov (například proto, že se starají o nemocného člena rodiny, mají pohybové potíže, neumí dobře česky apod.). S Ironing Ladies si mohou přivydělat domácí prací, kterou většinou dobře ovládají, tedy žehlením. Tým Ironing Ladies vyzvedává prádlo přímo u klientů, odveze ho ženám, které ho u sebe doma vyžehlí (případně i vyperou) a hotovou zakázku předá zpět klientům. V Ironing Ladies nejde jen o službu a výdělek, ale také o sdílení příběhů žen, které mají těžkosti uchytit se na pracovním trhu.

http://ironingladies.cz/

▪       Společensky prospěšný podnik Pragulic zaměstnává lidi bez domova jako průvodce po Praze a nabízí veřejnosti (české i zahraniční) poznat město z netradiční perspektivy a nahlédnout do světa lidí, kteří žijí na ulici. Mění tak zažité stereotypy o bezdomovectví a pomáhá lidem bez stálého příjmu k přivýdělku.

http://pragulic.cz/

▪       Sharygator je web, který zprostředkovává pronájem věcí - spojuje lidi, jež něco zajímavého vlastní, s lidmi, kteří si takovou věc zrovna potřebují půjčit: http://www.sharygator.com/

▪      Projekt Třetí rodič pomáhá těm, kdo se ocitli v roli nevlastního rodiče: http://www.tretirodic.cz/

▪      Rekola je český systém bikesharingu, tedy městského sdílení kol. Kola jsou k dispozici kdekoli ve veřejném prostoru, jejich poloha i zapůjčení je zprostředkováváno prostřednictvím webové aplikace.

https://www.rekola.cz/

▪      Layno tour je cestovka, která se zaměřuje výhradně na mladé lidi. Jejím prostřednictvím např.  realizují víkendový pobyt pro děti, teenagery a mladé lidi s handicapam. Program pro handicapované otevřeli dva bratři na základě potřeby pomáhat a zahraniční inspirace.

http://laynotour.cz/

▪       Projekt Podnikavá škola: lektoři Podnikavé školy pomáhají českým školám a univerzitám zavádět vzdělávací programy na rozvoj podnikatelského myšlení a podnikatelských dovedností. V podnikatelských kroužcích na základních školách učí žáky kriticky myslet, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení. Žáci si tak vyzkouší jak hledat dobrý nápad, vytvořit plán, navrhnout rozpočet, vyrábět reklamu a prodejní strategie, zkrátka rozjet vlastní firmu přímo ve škole.

http://www.podnikavaskola.cz/

▪       Pišlici - výroba dřevěných hraček s příběhem (Rychlebské hory)

Dřevěné hračky doplněné tvořivými hrami zážitkového učení a příběhy vytváří skupina kreativních mladých lidí z Jesenicka:

       http://www.pislik.cz/inpage/co-je-to-pislik/

▪      Šípkové víno - výroba domácích nefiltrovaných přírodních a bylinných vín, které se věnuje česká rodinná firma (Jeseník)

      http://www.sipkovevino.cz/

▪       Ennea Caffé & shop je kavárna s filosofií dávat zákazníkovi na stůl lokální produkty včetně výrobků ze špaldové mouky anebo výrobků bezlepkových.  Kavárna je i místem setkávání, autorských čtení apod.

http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/ochutnejte-jeseniky-caffe-amp-shop-ennea

       https://www.facebook.com/enneaa

▪      Cestou s Montessori (Jeseníky): místní iniciativa přispěla ke vzniku Spolku Montessori a vzniku domácí třídy, od roku 2016 budou fungovat Montessori třídy v rámci ZŠ.

       http://www.cestou-s-montessori.cz/

▪      Hnutí Brontosaurus Jeseníky dlouhodobě pečuje o zajímavá přírodní a kulturní místa Jesenicka. Co považují za nejdůležitější je zapálit nadšení a dobrou vůli u spolutvůrců aktivit, které přinášejí radost a zároveň prospívají svému okolí. Brontosauři oživují jedno z nejzajímavějších míst paměti v Jesenických lesích: Munu, někdejší muniční sklad Wehrmachtu a zajatecký tábor, sloužící přes 50 let jako vojenský prostor. Současně obnovují zaniklou osadu Zastávka v Rychlebech, kde vyrůstá Hobitín jako příklad přírodního stavitelství v praxi.
http://www.jeseniky-brontosaurus.cz

http://zanikla-osada-v-rychlebech.webnode.cz/

▪      Ranní kluby Jesenicko:

Jde o komunitní setkávání nad kávou a sdílení informací, kontaktů, předávání inspirace a společné hledání řešení místních problémů:

https://www.facebook.com/pages/Rann%C3%AD-Klub-Jesenicko/1110721875609974

▪      Projekt METRÁŽ
Metráž je tvořivá pracovní dílna určená ženám v nepříznivé sociální situaci. Projekt spojuje módu a pomoc potřebným.
http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-kuratoru/aktuality/pracovni-dilna-metraz

▪       Bezobalový obchod

Jde o obchod, kde si zákazníci odvažují/odlévají požadované množství potravin do vlastních přinesených obalů. Zákazníci kupují jen tolik, kolik potřebují a platí pouze za potraviny, nikoliv za jednorázová balení, ani za značky, marketing a reklamy s nimi spojené. Tento typ obchodů přispívá k bezodpadovému způsobu života.

http://bezobalu.org/

Příklady potřebných pozic, kde nemáme link (web) na konkrétní příklad - pokud znáte a pošlete, díky předem:

▪      Obecní pečovatelka: v současné době, kdy jedním z hlavních problémů obcí je úbytek a stárnutí populace, jsou alternativní formy sociálních služeb velkým tématem. Problémy seniorů na venkově mají více podob, ale mezi základní nedostatky patří omezená sociální interakce a vyžití a zároveň omezená schopnost péče o domácnost, případně zahradu. Některé obce využívají VPP (veřejně prospěšné práce) cíleně na pozvednutí kvality života seniorů, ale i dalších ohrožených skupin. Obecní pečovatelka roznáší obědy, komunikuje se seniory, pořádá setkání, čte knihy, pomáhá s žehlením, praním, mytím oken apod. Tato služba pomáhá samostatnosti seniorů a prodlužuje tak jejich setrvání v obci před odchodem do domu s pečovatelskou službou. Obec tak pomaleji ztrácí obyvatelstvo a zároveň si zachovává kupní sílu.

▪      Obecní “pomahač”: navazuje na problematiku, která je spojena i se vznikem obecní pečovatelky. Opět jde o iniciativu obcí, které našli nové využití VPP, které vede ke zvýšení kvality života místních obyvatel. Služba funguje na principu solidarity, kdy “pomahač” pomáhá v domácnostech, které samy na údržbu domu nestačí (senioři, svobodné matky, handikepovaní,..). Jde hlavně o manuální, fyzicky náročnou práci - naštípání dřeva, vyčištění okapů, oprava plotu, drobné opravy v domácnosti. Tento typ služby může být postupně dostupný pro všechny obyvatele ryze komerčně za předem nastavené ceny.  Objevují se ale i příklady, které poskytují podobný typ služeb, s tím, že za službu uživatelé platí podle svých finančních možností a uvážení.

▪       Sdílený fundriser pro neziskovky působící v jedné lokalitě. Společným problémem neziskových, příspěvkových organizací či spolků je nedostatek financí pro jejich aktivity. Pro budoucí fungování je potřeba, aby byly financovány vícezdrojově. Pokud se dokáží domluvit a najít finance a najmout si společného fundrisera, vzájemně se více propojí a mohou získat větší projekty.

Podobně může fungovat i sdílený obchodní zástupce / účetní / odborník na marketing pro místní zemědělce/řemeslníky.

▪      Koordinátor poskytovatelů sociálních služeb. Jde o potřebnou pozici, která mnohde funguje pouze na Kraji. I v menších územích je potřeba člověka, který koordinuje všechny poskytovatele, zjišťuje jejich potřeby a možnosti. Pomáhá jim, snaží se je propojovat, aby více spolupracovali.

▪      Prostředník pro komunikaci mezi místními vzdělávacími institucemi, obcí a místními podniky. Často se stává, že profil absolventa místních škol neodpovídá poptávce trhu práce, přestože odborné zaměření škol odpovídá ekonomickému odvětví v regionu. Tato zdánlivě snadno odstranitelná bariéra způsobuje problémy na obou stranách. Absolventi nemohou najít práci a odchází z regionu a firmy nemohou najít vhodné zaměstnance.

▪      Netradiční využití dotací Úřadu práce ČR (společensky účelných pracovních míst a veřejně prospěšných prací):

▪      MASÉRKA (může jít o jakoukoliv jinou živnost)

V tomto případě zafungoval nástroj VPP jako forma podnikatelského inkubátoru pod obcí. V obci žijící paní, která chtěla začít s živností masérky, požádala o pomoc starostku, která ji vzala na půl roku na VPP pod obec. Tři dny v týdnu pracovala pro obec (odměny pro úředníky, poukázky do tomboly, …) a dva dny v týdnu si sháněla zákazníky sama. Prostory měla své. Za půl roku si získala klienty a nyní již funguje samostatně jako živnostnice. Obec tím zamezila, aby se vystěhovala za prací a zároveň rozšířila služby, které jsou dostupné v obci.

▪      ABSOLVENT

V tomto případě šlo o místní absolventku krajinné péče, která nemohla najít hned po škole práci kvůli nedostatku praxe. Mikroregion ji zaměstnal na půl roku formou VPP. Během této doby jednotlivým obcím zpracovala plány péče o krajinu. Ona tím získala potřebnou praxi, obce zase plány, které by za normálních okolností neměly možnost financovat.

Tento postup lze aplikovat na vícero profesí.

▪      TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA

V obci byli dva mladí vyučení truhláři, kteří sháněli práci. Starosta je vzal pod obec na SÚPM, začali s výrobou mobiliáře do veřejného prostoru - lavičky, koše, cedule pro naučné stezky, prvky na dětská hřiště. Výrobky získaly v okolních obcích ohlas a následně i odbyt. Nyní již fungují jako samostatná firma.

▪      Další příklady potřebných činností, které lze provozovat v místě: kurzy tradičního vaření z místních produktů, permakulturní kurzy, škola tradičních ručních prací (s folklórními prvky či prvky jiné kultury), ”Mýdlárna” - výroba šetrných (“nechemických”) čisticích prostředků do domácnosti (mýdla, prací prášky, jary), pomoc v domácnosti (hospodyně - kuchařka) s péčí o malé děti, doučování, pracovnice na úklid v domácnostech pro zaměstnané rodiče s dětmi, informační síť - web, kde všechny tyto informace o místních produktech budou (jídlo, práce, výměny ...). Přírodní stavitelství.  

Příklady ze zahraničí:

Širší koncepty a mezinárodní sítě:

▪      Hnutí In Transition

Transition je světové hnutí usilující o větší soběstačnost, obnovu vazeb v komunitách, životní styl šetrný k přírodě. Hnutí se zrodilo ve Velké Británii. Přiložený dokument sleduje případové studie tří iniciativ - města a okresu Stroud, města Bristol a londýnské městské části Brixton. Zkoumá reálnou praxi těchto iniciativ, jejich cíle, organizační strukturu, financování, jejich konkrétní aktivity, úspěchy, ale i problémy, se kterými se setkávají. Na základě shromážděných informací se pak pokouší zhodnotit možnosti a omezení přenositelnosti modelu iniciativ Transition do českého prostředí:

https://www.transitionnetwork.org/transition-movie

Audio: http://media.rozhlas.cz/_audio/2616963.mp3

Film: In Transition 1: https://vimeo.com/8029815

Film In Transition 2: https://www.youtube.com/watch?v=FFQFBmq7X84

▪      Ashoka Fellows
https://www.ashoka.org
http://ashoka-cee.org/czech/

Příklady sociálních inovátorů s podporou sítě Ashoka:
gynekolog, školící a zaměstnávající nevidomé ženy pro vyšetřování rakoviny prsů; sociální podnikatel Thorkil Sonne, který obrací handicap autismu v konkurenční výhodu v podnikání a otevírá nové možnosti dospělým autistům. Založil firmu na testování softwarů, která zaměstnává schopné dospělé lidi s autismem a který založil nadaci, která pracuje s velkou skupinou lidí s autismem.

Mezinárodní soutěže sociálně inovačních projektů:

Soutěž Sozial Marie: http://www.sozialmarie.org/

Social Impact Award: http://socialimpactaward.net/, http://socialimpactaward.cz/vitezove-2015

Přehled vznikl v období leden - červenec 2015 sdílením příkladů z projektových lokalit a bude průběžně doplňován dalšími informacemi. Jakékoli dodatky posílejte na email:

ivana.sladkova@fdv.mpsv.cz