Fond dalšího vzdělávání (FDV) je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí, která přispívá k lepšímu uplatnění a kvalitě života občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Hlavní cíle:

  • zvyšování kvalifikační a kompetenční vybavenosti lidských zdrojů pro potřeby trhu práce a řešení problematiky disparit
  • zvyšování uplatnitelnosti skupin znevýhodněných na trhu práce a podpora jejich sociálního začleňování prostřednictvím dalšího vzdělávání
  • poskytování metodických, poradenských a informačních služeb subjektům v oblasti dalšího vzdělávání

Za účelem naplňování cílů realizuje FDV aktivity spadající do následujících oblastí:

  • další vzdělávání jednotlivců včetně stáží
  • poradenství v oblasti dalšího vzdělávání
  • tvorba a rozvoj regulačních nástrojů dalšího vzdělávání, zejména tvorba a aktualizace Národní soustavy povolání
  • šíření informací, propagace a osvěta v oblasti dalšího vzdělávání
  • Více informací o FDV naleznete zde: http://fdv.mpsv.cz.