Cílem projektu Pracovní návyky (CZ.1.04/2.1.00/03.00018) je přispět k vytváření udržitelných pracovních míst a pomoci dlouhodobě nezaměstnaným se nově uplatnit. Projektem se snažíme najít způsoby, jak podpořit přirozenou zaměstnanost v daném místě. Klíčovou částí projektu je komunitní mapování a identifikace rozvojového potenciálu vybraných lokalit. V rámci projektu ve vybraných oblastech každého kraje pracuje tým odborných pracovníků z různých oborů: sociální antropologie, územní plánování a urbanismus, přírodní vědy, sociální geografie a další. Jejich úkolem je popsat sociální strukturu obyvatelstva a pochopit hlubší vztahy mezi jednotlivci a skupinami v dané komunitě. Dále se tým specialistů pro rozvoj území věnuje identifikaci dlouhodobě nevyužívaných či opomíjených zdrojů obsažených v konkrétním prostředí sídel a kulturní krajiny. Souběžně s analýzou prostředí probíhají individuální pracovní konzultace s dlouhodobě nezaměstnanými, na které naváže jejich odborné zaškolení na nové pracovní pozice, jež vzejdou z komunitního mapování a identifikace rozvojového potenciálu vybraných lokalit.

Katalog poradců včetně databáze cílové skupiny představuje online nástroj, který umožňuje výběr poradce pro aktivitu individuální poradenství projektu „Pracovní návyky“. K dispozici jsou zde osobní profily poradců včetně videoprezentace, které umožňují účastníkům projektu zvolit vhodného poradce, který s nimi hledá nové možnosti řešení pracovního uplatnění.

Vstoupit do Katalogu můžete zde: http://www.katalogporadcu.cz.